Szolgáltatások

Cégünk nanotechnológiai, biotechnológiai, biokémiai és analitikai területen szerzett gyakorlata, eszközparkja és módszerismerete több egyetemi és ipari partnerünk kutatás-fejlesztési munkájához hozzájárul.

A BBS Nanotechnológia Kft. az alábbi tudományos szolgáltatásokat kínálja:

Nanotechnológiai és biokémiai szolgáltatások:
– Kismolekulák konjugációja polimerekhez
– Fluorescens jelzések (közvetlen és linker-közvetítette megoldások)
– Biopolimer alapú nanorészecskék szintézise

 Analitikai mérések
– Folyadékkromatográfiás módszerek:
Méretkizárási kromatográfia (SEC) különböző molekulasúly tartományokban,
Minőségi és mennyiségi analízisek fordított fázisú oszlopokon
– Összes antioxidáns kapacitás mérések
– Nanorészecskék és más nano mérettartományba eső anyagok (10-1000 nm) vizsgálata: méret, méret eloszlás, koncentráció, zeta potenciál és SEC mérések

Sejtbiológiai módszerek széles spektruma:
– Toxicitás és viabilitás vizsgálatok különböző technikával (kolorimetriás, fluoreszcens,
lumineszcens módszerek illetve jelölés-mentes, valós idejű sejtes vizsgálatok)
– Áramlási citométeres mérések: sejtfelszíni markerek vizsgálata, affinitás tesztek
– Sejt metabolizmus és oxidatív stressz vizsgálata
– Fagocitózis mérések
In vitro komplement aktivációs mérések
– Extracelluláris vezikulák izolálása biológiai mintákból, és a vezikulák karakterizálása (méret, eloszlás, vezikula koncentráció, membránfehérjék vizsgálata)