GINOP 2.1.1-15-2015

Projekt címe: Mikrovaszkularizációs
biomarkerek viselkedésének feltérképezése
célzott nanorendszerekkel képalkotó diagnosztika alkalmazásával szakértői rendszerben
Projekt azonosító:  GINOP 2.1.1-15-2015-00609
Project típusa: konzorciális
Résztvevők száma: 2
Konzorcium vezető: Scanomed Kft.
Konzorciumi partner: BBS Nanotechnológia Kft.
Szerződött támogatási összeg: 326 801 971 HUF
Támogatás mértéke: 63,24 %
Projekt kezdete: 01/09/2016
A projekt befejezési dátuma: 31/12/2018


A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt közvetlenül a gyógyszerkutatáshoz és az orvosi diagnosztikához kapcsolódik. A fejlesztés során a ScanoMed Kft. létrehozott egy olyan szakértői rendszert, melyben egy adott betegség preklinikai és humán vizsgálata során keletkezett képi adatok (SPECT/CT, PET/CT, MRI) és egyéb klinikai adatok (fizikális paraméterek, laboratóriumi vizsgálatok, genetikai elemezések stb.) egységes keretrendszerben jelennek meg. Ez a keretrendszer lehetőséget ad egy adott betegcsoport részletesebb elemzésére, statisztikai feldolgozására, a betegség részletesebb leírására a klinikai összefüggések vizsgálata által. Továbbá olyan szoftverkörnyezetet hoztak létre, amely az orvosi képanyagok speciális adatszűrését és lekérdezését teszi lehetővé, és felhasználható páciensek dózisának nyomon követésére, a betegellátási logisztika elősegítésére és a klinikai minőségbiztosítás megkönnyítésére.

A BBS Nanotechnológia Kft. konzorciumi partnerként meghatározta az angiogenezis-neoangiogenezis molekuláris szintű preklinikai vizsgálatára alkalmas nanorészecske alapfelépítésében résztvevő biopolimer molekulák optimális összetételét és a szintézis legalkalmasabb módszerét, valamint kiválasztottuk azt a két targetáló molekulát, amelyeket együtt alkalmazva a részecske képzés során, a képalkotás specificitása fokozható. Az így kialakított prototípus alkalmas az angiogenezis-neoangiogenezis molekuláris szintű preklinikai vizsgálatára, segítséget nyújt az angiogenezis folyamatának pontosabb megértéséhez, változásainak követéhez.

A multiparametrikus szakértői rendszerrel támogatott molekuláris képalkotó diagnosztikai szolgáltatás fejlesztését a ScanoMed Kft. mint konzorciumvezető végezte.

A szűk méreteloszlású, biopolimer alapú célzott nanorészecske prototípusának kifejlesztését, amely radioaktív izotóp megkötésére alkalmas kelátor molekulákat is tartalmaz a BBS Nanotechnológia Kft. végezte.