Notice: Constant EMPTY_TRASH_DAYS already defined in /var/www/clients/client0/web7/web/wp-content/themes/bbsnanotech/functions.php on line 3
GINOP | BBS NanoTech

GINOP

Projekt megnevezése: Mikrovaszkularizációs biomarkerek viselkedésének feltérképezése célzott nanorendszerekkel képalkotó diagnosztika alkalmazásával szakértői rendszerben
Projekt azonosító: GINOP-2.1.1-15-2015-00609
Projekt típusa: Konzorcium, együttműködő résztvevők száma: 2
Konzorcium vezető: ScanoMed Orvosi, Diagnosztikai, Kutató és Oktató Kft.
Konzorciumi partner: BBS Nanotechnológia Kutatási és Fejlesztési Kft.
Szerződött támogatási összeg: 326 801 971,- Ft
Támogatás mértéke: 63,24 %
Szechenyi 2020
A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt közvetlenül a gyógyszerkutatáshoz és az orvosi diagnosztikához kapcsolódik. A fejlesztés során a ScanoMed Kft. létrehozott egy olyan szakértői rendszert, melyben egy adott betegség preklinikai és humán vizsgálata során keletkezett képi adatok (SPECT/CT, PET/CT, MRI) és egyéb klinikai adatok (fizikális paraméterek, laboratóriumi vizsgálatok, genetikai elemezések stb.) egységes keretrendszerben jelennek meg. Ez a keretrendszer lehetőséget ad egy adott betegcsoport részletesebb elemzésére, statisztikai feldolgozására, a betegség részletesebb leírására a klinikai összefüggések vizsgálata által. Továbbá olyan szoftverkörnyezetet hoztak létre, amely az orvosi képanyagok speciális adatszűrését és lekérdezését teszi lehetővé, és felhasználható páciensek dózisának nyomon követésére, a betegellátási logisztika elősegítésére és a klinikai minőségbiztosítás megkönnyítésére.
A BBS Nanotechnológia Kft. konzorciumi partnerként meghatározta az angiogenezis-neoangiogenezis molekuláris szintű preklinikai vizsgálatára alkalmas nanorészecske alapfelépítésében résztvevő biopolimer molekulák optimális összetételét és a szintézis legalkalmasabb módszerét, valamint kiválasztottuk azt a két targetáló molekulát, amelyeket együtt alkalmazva a részecske képzés során, a képalkotás specificitása fokozható. Az így kialakított prototípus alkalmas az angiogenezis-neoangiogenezis molekuláris szintű preklinikai vizsgálatára, segítséget nyújt az angiogenezis folyamatának pontosabb megértéséhez, változásainak követéhez.
A multiparametrikus szakértői rendszerrel támogatott molekuláris képalkotó diagnosztikai szolgáltatás fejlesztését a ScanoMed Kft. mint konzorciumvezető végezte.
A szűk méreteloszlású, biopolimer alapú célzott nanorészecske prototípusának kifejlesztését, amely radioaktív izotóp megkötésére alkalmas kelátor molekulákat is tartalmaz a BBS Nanotechnológia Kft. végezte.
A projekt befejezési dátuma: 2018.12.31.
 
 
 
Title: Mapping the behaviour of biomarkers for microvascularisation using medical imaging nanoparticles in a professional reviewer environment
Project number: GINOP 2.1.1-15-2015-00609
Project type: Collaborative
Number of participants: 2
Coordinator: Scanomed Ltd.
Partner: BBS Nanotechnology Ltd.
Total Grant Amount: 326 801 971 HUF
Funding rate: 63,24 %
End Date: 31/12/2018
Szechenyi 2020
Content of the project:
The project is directly related to drug research and medical diagnostics. During the development, ScanoMed Kft. established an expert system in which imaging data (SPECT/CT, PET/CT, MRI) and other clinical data (physical parameters, laboratory tests, genetic analyzes, etc.) appear in a standard framework.
This framework provides an opportunity for more detailed assay and statistical analysis of a particular patient group, for a more detailed description of the disease by examining clinical relationships. In addition, a software environment has been created to enable special filtering and retrieval of medical imaging data and can be used to monitor patient doses, facilitate patient care logistics and facilitate clinical quality assurance.
BBS Nanotechnology Ltd., as a consortium partner, has determined the optimal composition of the biopolymer molecules and the most suitable method of synthesis for the basic structure of nanoparticles suitable for preclinical testing of angiogenesis-neoangiogenesis at molecular level, and selected the two targeting molecules that are used together in particle formation to enhance the specificity of imaging. The prototype thus created is suitable for preclinical studies of angiogenesis-neoangiogenesis at the molecular level, helping to better understand the process of angiogenesis and to follow its changes.
The development of the molecular imaging diagnostic service supported by the multiparametric expert system was performed by ScanoMed Ltd. as a consortium leader.
The development of a narrow-size, biopolymer-based, targeted nanoparticle containing radioactive isotope-binding chelator molecules was performed by BBS Nanotechnology Ltd.